Holidays in Paros

Paros, Greece
Published in STATUS magazine

Fashion editor: Athina Georgiadou
Fashion associate: Marios Kipriotis
Make-up / hair: Roula Stamatopoulou
Ass. photographer: Constantin Papanicolaou

Models:
Paraskevas Boubourakas
Margarita Sazi