Kordakis

Yiorgos Kordakis, photographer
in his personal exhibition in Paris